e-Arşiv fatura uygulaması nedir?

e-Arşiv Fatura uygulaması, faturanın mükellef tarafından saklanması gereken nüshasının dijital ortamda hazırlanabilmesini sağlar.

e-Arşiv Fatura, faturanın mükellef tarafından saklanması gereken nüshasının dijital ortamda hazırlanabilmesini sağlar.